• БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛИЙН
    АГУУЛГА

  • ӨГҮҮЛЭЛ НИЙТЛҮҮЛЭХЭД ТАВИГДАХ
    ШААРДЛАГА

Шинэ дугаарт

Боловсрол судлал сэтгүүлийн хамгийн сүүлд хэвлэгдэн гарсан дугаарын агуулга тэдгээрийн талаарх мэдээлэл

МОНГОЛ ҮНДЭСНИЙ ТОГЛООМ “ГОГДОО НААДАМ”-ААР ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ

Монголчууд үр хүүхдээ хөгжүүлэн хүмүүжүүлэх өөрийн гэсэн арга барил, арвин туршлагатай ард түмэн билээ. Нүүдлийн мал аж ...

5/11/2020

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ДЭХ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ АГУУЛГА, АРГА ЗҮЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Манай улсад 1990 оноос өмнө ерөнхий боловсролоор дамжуулан байгалийн гамшиг, үйлдвэрийн томоохон осол, химийн хүчтэй үйл...

5/8/2020

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ДӨРӨВ ДЭХ ХУВЬСГАЛЫН ҮЕИЙН МОНГОЛ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БА СУРГАЛТЫН АСУУДЛУУД

Та бид Дэлхий дахинд шинжлэх ухаан, технологи урьд өмнө байгаагүй хурдтайгаар хөгжиж, хүн олон сая жилийн хөгжлийнхөө яв...

5/8/2020