• БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛИЙН
    АГУУЛГА

  • ӨГҮҮЛЭЛ НИЙТЛҮҮЛЭХЭД ТАВИГДАХ
    ШААРДЛАГА

Шинэ дугаарт

Боловсрол судлал сэтгүүлийн хамгийн сүүлд хэвлэгдэн гарсан дугаарын агуулга тэдгээрийн талаарх мэдээлэл

МОНГОЛ, ХЯТАД ХОЁР УЛСЫН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН “ТОО ТООЛОЛ БА АЛГЕБР” АГУУЛГЫН ЭЗЛЭХ ХУВИЙГ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

Хоёр улсын суурь боловсролын одоо мөрдөгдөж буй математикийн сурах бичиг дэхь Тоо тоолол ба Алгебр агуулгын нийт эзлэх х...

4/6/2021

ХЯТАД УЛСЫН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

1980-аад оноос хойш дэлхийн нийгэм, эдийн засгийн бүтцэд эрс өөрчлөлт гарч, шинжлэх ухаан, технологийн үсрэнгүй хөгжил, ...

4/6/2021

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ БАРИМТ БИЧИГТ ТУССАН БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Ирээдүйн төлөөх боловсролын үндэс нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол бөгөөд манай улсад тогтвортой хөгжил, байгаль орчны б...

4/6/2021